Wolność absolutna jeśli pozostaje wolnością wyobrażoną, nie jest niczym więcej jak niewolą

Wobec zbiorowości  „Wolność artysty wynika z twórczego sprzeciwu – będącego darem lub przekleństwem – wobec wszystkiego, co kształtuje życie człowieka” – tak rozpoczyna swój tekst „Wolność w sztuce” Anna Maria Potocka. Jednym z największych konfliktów, z jakimi muszą mierzyć się współcześni artyści, jest swoisty dysonans pomiędzy jednostkową indywidualnością a bezradnością wobec ogólnych konwenansów, założeń i zobowiązań fundujący […]