Od czasów rewolucji przemysłowej i idących za nią zmian w środowisku naukowcy monitorują wpływ na tych transformacji na zdrowie człowieka. Od początku XXI w, kiedy świadomość dotycząca zdrowia psychicznego wzrasta, nauka zaczyna interesować się też korelacjami pomiędzy zaburzeniami i chorobami psychicznych a zmianami w środowisku naturalnym. Coraz częściej patrząc na morze czy pasma górskie, albo […]